Popis BiH Logora

Ko su danas bosanskohercegovački logorasi?

Oličenje istine o agresiji i genocidu ili odbačene žrtve čija uspomena živi samo i isključivo zahvaljujući njihovoj spremnosti da ostave svoje sredstvo preživljavanja i trkom kroz sjećanja strašne torture još jednom kažu kako je pola dejtonske Bosne i Hercegovine na temeljima iskovanim od logoraških baraka, opasanih bodljikavom žicom, na temeljima strašnih krikova iz strašnih koncentracionih logora smrti podignutih u tako zvanoj slobodarskoj i demokratskoj Europi u dvadesetom vijeku, navodnom vijeku zaštite ljudskih prava i sloboda. Logoraši više ne trebaju nikome. Ni samoproglašenim intelektualcima, čuvarima bošnjačke svijesti, ni bošnjačkim liderima, spremnim da se bore samo za svoje interese i spremnim da šute kada agresori podižu spomenike poginulim agresorima i izvršiocima genocida, kada agresori zabranjuju okupljanja žrtava, kada agresori negiraju genocid. I ovog devetog maja, na Dan logoraša i Dan pobjede nad fašizmom, nije bilo nikoga od bošnjačkih lidera da podigne glas protiv logora, protiv fašizma, protiv sistema amnestiranih krivaca i poniženih žrtava, protiv negiranja sudskih dokazanog genocida, protiv činjenice da je pola dejtonske države Bosne i Hercegovine na temeljima skovanim od ostataka greda iz logoraških baraka, uvezanim bodljikavom žicom iza koje su nađeni skeleti koji dišu i tako opominju prije svega nas Bošnjake i našu bošnjačku djecu da ne zaboravimo njihove patnje.

Neke od posljedica, rezultata 10. genocida nad Bošnjacima su:

    – broj poginulih Bošnjaka iznosi više od 200.000, a od toga preko 22.000 djece;
    – broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece;
    – broj hendikepiranih 100.600, od toga preko 4.000 djece;
    – broj raseljenih: 1.225.000, u preko stotinu zemalja sirom svijeta;
    – broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000;
    – broj silovanih žena, 40.000;
    – broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe;
    – broj sela koja su potpuno uništena: 475;
    – broj gradova koji su bili okupirani: 61;
    – procenat ukupno uništenog stambenog fonda je oko 36%.

Koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini po opštinama
Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Banja Luka

    Sportska dvorana
    Manjača
    MUP
    Tunjice-okružni zatvor
    VIZ
    Kasarna “Kozara”
    Mali logor
    Kaštel
    Stari dom Armije
    Logor na stadionu Borik- kasarna vojne policije

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bihać

    Kasarna – Ripač
    Otoka – Ripač
    O.Š.Orašac
    Traktorska stanica – Ripač
    Kasarna – Račić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bijeljina

    Kasarna
    Batkovići
    Igralište Janja
    Ekonomija-Novo Selo
    Vojni magacin – Patkovača
    Šećerana
    KPD kod željezničke stanice
    Zemljoradnička zadruga – Patkovača
    Dvorac zamak (Crnog Vila)
    Komunalno preduzeće “4.Juli”
    Vanekov mlin
    O.Š. “S.Hase”
    Poljoprivredna škola
    Privatna kuća Osmana Velagića – Janja
    MUP – Janja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bileća

    Kasarna – Bileća
    Stara policijska stanica
    Đački dom
    Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Dubica
    Autobuska stanica
    Stadion
    MUP
    Zamljoradnička zadruga – Draksenići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Gradiška

    MUP
    Farma svinja – Nova Topola
    Zgrada štamparije – Bos.Grad
    Škola učenika u privredi – Bos.Grad
    Stara Gradiška

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanska Krupa

    O.Š. – Arapuša
    O.Š. – Jasenice
    O.Š. – Suvaj
    O.Š. “Petar Kočić” – Bosanska Krupa
    O.Š. – Gorinja
    O.Š. – Otoka

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Novi

    Hotel “Una”
    Stadion “Mlakve”
    Vatrogasni Dom
    Osnovna škola
    MUP-Bos.Novi
    Suha Me|a – Otoka
    Privatne kuće Ekića
    MUPBos.Kostajnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Petrovac

    Sportski centar
    MUP
    Autobuska stanica
    Hotel
    Jasikovac
    Vrtoče
    Kozula – ŠIP “Oštrelj” – Drinić
    Radničke barake Oštrelj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bosanski Šamac

    Zasavica
    MUP
    Otkupna stanica Crkvine
    Zgrada TO
    Fudbalski stadion Crkvine
    Tehnička škola
    O.Š. Bos. Šamac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Bratunac

    Sportska dvorana O.Š. “Vuk Karadzić”
    Stadion
    Magacin ukrasne keramike
    Zadružni dom Kravice
    Osnovna škola Konjević Polje
    Podrum “Ekspres restorana”
    MUP Bratunac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Brčko

    Pravoslavna crkva – Pelagićevo
    Restoran “Vestelije”
    Brezovo Polje
    Fudbalski stadion
    Osnovna škola Lončari
    DTV Partizan
    SJB
    Dom zdravlja
    Stara džamija
    Hotel “Posavina”
    Prodavnica zemljoradničke zadruge – Pelagićevo
    Luka
    Kasarna
    Autobaza “Laser”
    Porušene vikendice – Potočari

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Busovača

    Kaonik
    ”Medijapan”-sabirni centar
    Kasarna Draga
    Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čajniče
    Škola
    Lovački dom – Mostina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čapljina

    Dretelj
    Vojarna – Gabela
    Fabrika keksa
    Duševna bolnica – Domanovići
    Kapetanovića kuće – Počitelj
    Višići
    Magacin “Merhamet”
    Osnovna škola – Počitelj
    Silos – Bregava
    Kasarna “Miro Popara” – Grabovine

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Čitluk

    Fabrika “Frotea”
    Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Doboj
    Vojni logori kod tvornice “Bosanka” -Usora
    Osnovna škola – Grapska
    Željeznička stanica
    Vojni hangar u kasarni Bare
    SRC “Ozren”
    Prodavnica – Piperi
    SŠC
    Vojna kasarna – Ševarlije
    Tvornica pneumatika – Bare
    Kotorsko – Bare
    Perčin disko-na Usori Ušće
    Podnovlje
    Rudnik – Stanari
    Vinska
    Osnovna škola – Stanari
    Majevac
    Rukometni stadion
    Ozren Kesten
    “Bosanka”
    Vojna kasarna Miljkovac
    Centralni zatvor
    Perčo, vila
    Fabrika dalekovoda “Rudanka”
    Apartmani Grabovica
    Kotorsko selo
    Grapska
    Hangar PD “Majevica”
    Putnikovo brdo – vojni objekat
    Seona

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Donji Vakuf

    Zatvor MUP-a
    Magacin opštinskog štaba TO
    Magacin trgovačkog preduzeća “Vrbaspromet”
    Kasarna Daljan
    Osnovna škola u Obarcima
    Motel “Semešnica”
    Stara zgrada dječijeg obdaništa
    Garaža u kući vlasnika Ivice Stanke
    Garaža u kući Lončar Goranana
    Hotel “Vrbas” -podrumske prostorije-
    Zgrada željezničke stanice u Oborcima

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Drvar

1.Hotel-Drvar
2.SŠC
3.Selo Prekaja
4.Sportski centar
5.O.Š. Kamenica
6.MUP
7.Selo Srnetica
8.Selo Posijek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Foča

1.Ekonomija KPD-a “Brioni”
2.Livade” magacin TO-a
3.Privatna kuća Slobodana Matovića
4.KPD Foča
5.Ženski KPD Velečevo
6.Privatna kuća Nusreta Karamana – Miljevina
7.Otkupna stanica – Đi|evo
8.Osnovna škola Brod na Drini
9.Privatne kuće u Čohodar mahali
10.Motel “Bukovica”
11.Privatna kuća Trnovače
12.Partizan – sportska dvorana
13.SŠC Foča
14.Buk Bijela
15.Privatna kuća Muniba Hodžića
16.Presjeka” – Ustikolina
17.Privatna kuća Džanko Asime -Donje Polje
18.Privatne kuće u selu Đi|evo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Fojnica

1.Osnovna škola Hotigošće
2.Brod Jasikovac
3.Dom za sveštenike – Bakovići
4.Privatne kuće Duhre

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gacko

1.Kasarna Avtovac
2.Fazlagića Kula
3.Termoelektrana
4.Samački Hotel
5.Pošta Avtovac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Glamoč

1.MUP
2.Podrumi Hotela
3.Stadion
4.SŠC – Fiskulturna sala

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Goražde

1.Privatna kuća – Površnica
2.Selo Podhranjen

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gornji Vakuf

1.NEMA PODATAKA

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Gračanica

1.Kasarna – Petrovo selo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Grude

1.Duhanska stanica
2.Tvornica “Grudex”
3.Rudnik

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Han Pijesak

1.Logor
2.Ovčanik
3.Podžeplje i Plana
4.Farma stoke Mrkalji
5.MUP

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jablanica

1.Junuzovića kuće Doljani
2.Osnovna škola Sovići
3.Zukića kuće Doljani

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Jajce

1.Kasarna Bravnice

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalesija

1.Selo Osmaci
2.Salon namještaja “Karić”
3.Dom kulture – Memići
4.Dom kulture – Osmaci
5.Magacin – Osmaci

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kalinovik

1.O.Š.”Miladin Radojević”
2.Barutni magacin
3.MUP
4.Farma Pavlović
5.O.Š.”Ulog”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kiseljak

1.Rotilj
2.Kasarna
3.SŠC
4.Palež
5.Stara općina
6.Višnjica
7.Silos
8.Kuće oko silosa

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kladanj

1.Osnovna škola – Obori
2.Osnovna škola – Pelemiši

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ključ

1. Barake – Gornja Sanica
2.Željeznička stanica – Gornja Sanica
3.Sportska dvorana
4.Osnovna škola – Biljani
5.Osnovna škola – Sitnica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Konjic

1.Odmaralište MUP-a
2.Vikendice – Boračko jezero
3.Čelebići
4.Robna kuća – Buturović Polje
5.Banka – Buturović Polje
6.Kostajnica
7.Turija
8.Motel “Borašnica”
9.Selo Bijela
10.Dom kulture – Zabr|e
11.Privatne kuće – Zabr|e

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kotor Varoš

1.Pilana
2.SŠC
3.Stari Sud
4.Osnovna škola
5.Maslovare
6.MUP-Šiprage
7.Kožara
8.MUP
9.Dom zdravlja
10.Jelšingrad
11.Stari zatvor
12.Osnovna škola – Grabovica
13.Benzinska pumpa – Vrbanjci
14.Đevdin kafić – Vrbanjci
15.Osnovna škola – Čelinac
16.Popovac – Čelinac
17.Zatvor – Čelinac
18.Borje – Planina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Kreševo

1.Hangar kod Šunje (Baritov mlin Resnik)
2.SŠC
3.Osnovna Škola
4.Privatne kuće – Sotnica
5.Škola – Polje
6.Ćilimara

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lištica – Široki Brijeg

1.Privatno imanje “Tuta”
2.MUP
3.Fabričke hale
4.Osnovna škola – Dobrokovići
5.Hale fabrike “Feal” – Dobrokovići
6.Osnovna škola – Kočerin
7.Duhanska stanica
8.Vitina

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Livno

1.O.Š. “I.G. Kovačić” – Livno
2.O.Š. “Zabrišće”
3.O.Š. “Orguz”
4.Sportska dvorana “Zgona”
5.MUP – Livno
6.”Iris” – tvornica
7.Garaže “Elektrodistribucija”-Livno
8.Bivši “Komitet”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lopare

1.Osnovna škola
2.Fabrika “Termal”
3.Pilane – Mačkovac
4.Napuštena štala – Mačkovac
5.Prodavnica zemljoradničke zadruge – Piperi
6.Ciglane
7.Osnovna škola – Jablanica
8.Osnovna škola – Brijest
9. MUP Lopare

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Lukavac

1.Karanovac
2.Provizorne barake – Tumare

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ljubuški

1.Poljoprivredno dobro Radišići
2.Zavod za resocijalizaciju djece
3.Otoka D.Vitina
4.Atomsko sklonište
5.Zgrada SJB

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Modriča

1.Stanica Milicije
2.PD Mustafa Mujebegovic-Jakeš
3.Podnovlje
4.Majevac
5.Vranjak

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mostar

1.Medicinska škola
2.Gradsko groblje – “Sutina”
3.Stadion “Vrapčići”
4.Kasarna “Konak”
5.Kasarna “Sjeverni logor”
6.Geodetski zavod
7.Osnovna škola – Zijemlje
8.Samostan časnih sestara
9.Selo Vojno
10.MUP – Kamena zgrada
11.Privatni logor Kajtazova kuća – (Privatni zatvor Vinka Martinovića Štele)
12.Vojna akademija
13.Čelovina
14.Povremeni zatvori
15. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Mašinski fakultet
16.”Veležov” stadion
17.Rodoč – Buna
18.Grabovica
19.ATG
20.Đubrani – Škola
21.Kod Mihajla – B.Polje
22.Osnovna škola – Sutina
23.Garaže – B.Polje
24. Rodoč – Heliodrom

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Mrkonjić Grad

1.Klaonica – Podbrdo
2.Kula – Rajakovo Brdo
3.Hangar ugljarnik – Bjelajce
4.Servis
5.MUP – M.Grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Nevesinje

1.MUP
2.Kotlovnica Toplane
3.Gornje Rakitno
4.Tvornica alata
5.Alatnica
6.Podrum jedne kuće – Borci

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Orašje

1.Zgrada preduzeća Korpara – Lončari
2.MZ – Orašje

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Posušje

1.Gornje Raketno
2.Rudnik boksita Oluja
3.Stara osnovna škola

OMARSKA, zloglasno mučilište Bošnjaka

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prijedor

1.Osnovna škola – Kozarac
2.Željeznička stanica – Ljubija
3.Stari Majdan – Ljubija
4.Stadion – Ljubija
5.Tvornica gume”Protektirnica” – Brezič
6.Selo Mravinj
7.Mjesni ured – Orlovci
8.Osnovna škola – D.Garevci
9.”Elektro” – Kozarac
10.Sandučara (Korpara ili štamparija) – Kozarac
11.Stadion – Kozarac
12.Crkva Krkići – Kozarac
13.Hladnjača “IMPRO” – Prijedor
14.Vitlovska selo
15.Hotel “Mrakovica”
16.”Bosnamontaža” -Prijedor
17.Stočna pijaca – Prijedor
18.Autobuska stanica – Zecovi
19.Željeznicka stanica – Kozarac ili Trnopolje
20.Željeznicka stanica – Petrov Gaj
21.Stočna pijaca – Omarska
22.Sportska dvorana “Mladost” – Prijedor
23.Stara pilana – Kozarac
24.Dom kulture – Kozarac
25.”Prijedorčanka” tvornica sokova – Brezičani
26.Tukovi-stadion
27.Kratelj-stadion
28.Karan
29.Omarska
30.Društveni dom – Ćela
31.Osnovna škola – Kevljani
32.”Elementara” – Kozarac
33.Dva mjesta zatvaranja – Brezičani
34.Keraterm
35.Sportski centar- stadion – Prijedor
36.Rudnik – Ljubija
37.Osnovna škola u Sivcima kod Trnopolja
38.Barake OSC – Benkovac
39.Majdan
40.Crna kuća
41.Ciglana – Prijedor
42.Jaruge
43.Pozorište – Prijedor
44.Topola
45.Tomašica-rudnik željezne rude
46.Kasarna “Žarko Zgonjanin”
47.MUP Prijedor
48.MUP i MZ Urije – Prijedor
49.Autobuska stanica Žeger – Čarakovo
50.”Kozaraputevi” – Prijedor
51.”Velepromet” – Prijedor
52.Dom kulture – Kozaruša
53.Vatrogasni dom – Ljubija
54.MUP – Ljubija
55.”Tomex” – Ljubija
56.Dom kulture – Trnopolje
57.”Šarena crkva” – Hrnići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prnjavor

1.Tvornica obuće “Sloga”
2.Silos starog mlina Vijaka
3.MUP
4.Sportska dvorana
5.Osnovna škola – Lamovita

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Prozor

1.Osnovna škola
2.Rumbovci 
3.KPD
4.Vatrogasni dom
5.SŠC
6.SJB
7.Atomsko sklonište
8.Magacin TO

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rogatica

1.Ergela “Borike”
2.SŠC “Veljko Vlahović”
3.Planinarski dom – Podgaj
4.Osnovna škola “Ragib Džindo”
5.Sladara
6.Stara Osnovna škola – Borike
7.Crkveni dom
8.Poljoprivredno dobro – Rasadnik

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Rudo

1.Mekteb
2.Stara željeznička stanica
3.Kasarna
4.Dom kulture
5.Mjesto Viti Grab
6.Mjesto Vranja
7.Mjesto Stankovača
8.Mjesto Rupavci
9.Bisag kod Miloševe kuće

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sanski Most

1.Sportska dvorana
2.”Krings”
3.”Betonirka”
4.O.Š. “Narodni Front”
5.MUP – Sanski Most
6.Kamengrad
7.O.Š. “Hasan Kikić”
8.O.Š. “Gornja Mahala”
9.Privatna kuća Sime Miljša
10.Keramika
11.MUP – L.Palanka
12.Lufani
13.Stari Majdan
14.Podvidača
15.Kotlovnica hotela
16.Šehovci
17.Privatna kuća Senada Šupuka – Trnova
18. Privatna kuća Kalić Idriza
19. Škola Tomina kotlovnica
20. Škola Kozica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sarajevu

1.Selo Račići
2.Bolnica Jagomir – Centar
3.MUP – Ilidža
4.SŠC – Hadžići
5.Garaže – Hadžići
6.Zgrada TO – Hadžići
7.Podrum hotela – Hadžići
8.Tarčin
9.Kasarna Lukavica
10.Stara zgrada doma zdravlja – Ilidža
11.Kamp “Lužani” – Ilidža
12.Zgrada C.K. – Ilidža
13.Skladište “Energoinvesta” – Blažuj
14.Bolnica Kasindol -Ilidža
15.O.Š. “27 Juli” – Ilidža
16.Grafička škola – Ilidža
17.KPD “Kula” Ilidža
18.Industrijska škola – Ilijaš
19.Stara zgrada željezničke stanice – Ilijaš
20.Skladište “INA” – Ilijaš
21.Stara jama – Podlugovi
22.Stara O.Š. “V. Vuković” – Podlugovi
23.Hala pogona “MIK” – Podlugovi
24.Betonski bunker uz rijeku Stavanju – Podlugovi
25.Škola G. Bioča
26.Stare kuće Jamjanovića – Ilijaš
27.Kasarna Butile – Rajlovac
28.Skladište “Energopetrol-a” – Rajlovac
29.Kasarna vojnog aerodroma – Rajlovac
30.DC – Rajlovac
31.Garaže i podrumi Grbavice – N.Sarajevo
32.Krizni štab “Drvorijeka” – N.Sarajevo
33.Prodavnica “Digitron Buje” – N.Sarajevo
34.Prostorije MZ Vrace – N.Sarajevo
35.Đački dom “Bane Šurbat” – N.Sarajevo
36.Sportska dvorana – Pale
37.Kino sala – Pale
38.Dom kulture – Pale
39.Hotel Koran – Pale
40.Betonski bunker – Semizovac
41.Bunker “Kod Sonje” (pored pansiona “Kon Tiki”) – Vogošća
42.Sportski centar – Vogošća
43.Tunel Krivoglavci – Vogošća
44.MUP – Vogošća
45.Privatne kuće – Vogošća
46.Vulkanizerska radnja-Nakina garaža (vl.Nasufa Karalića) na petlji, Krivoglavci-Vogošća
47.Planjina kuća (privatna kuća Miralema Planje) Svrake-Vogošća
48.Kasarna JNA-Semizovac
49.Hotel “Park”-Vogošća
50.”UNIS”-ove tvornice – Vogošća
51.Blažukovo – Trnovo
52.Kasarna Žunovnica – Hadžići
53.Zgrada općine – Hadžići
54.Zgrada Socijalnog – Hadžići
55.Kasarna Hrenovica
56.MUP Ilijaš-zatvor
57.Punkt zimske službe-Nišići
58.Obdanište Ilidža
59.SKI klub “Romanija”
60.MUP Vraca
61.MUP Trnovo
62.Kasarna Blažuj

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Skender Vakuf

1.Zgrada pošte
2.Fabrika aluminijskog namještaja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Sokolac

1.Stočna farma Podromanija
2.Pošta – Knežina
3.Fiskulturna sala Osnovne škole – Sokolac
4.Punkt zimske službe
5.Pogoni KTK – Knežina
6.Osnovna škola – Čavarine
7.Šipad Romanija
8.SŠC “S.V.Čiča”
9.Privatne kuće – Čavarine
10. Klaonica – Sokolac
11.Bolnica – Sokolac
12.Centralni zatvor – Sokolac

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Srebrenica

1.Auto servis -Potočari
2.Fabrika “Pocinčara” – Potočari
3.Fabrika akomulatora – Potočari
4.Fabrika stolica “Zeleni jadar”
5.Štale Drine Z.Jadar
6.O.Š. “Skelani” – Skelani
7.Nova Kasaba
8.Pravoslavna crkva – Kravice
9.Fabrika limenki – Skelani
10.Rudnik Sase
11.Zemljoradnička zadruga – Skelani
12.MUP Skelani
13.Meljine – Barake

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Stolac

1.Bolnica za zglobno-koštana oboljenja
2.V.P.Dom
3.Hangari željezare
4.Sabirni centar Đulića Mahala
5.Plješevac Đulića Mahala
6.Selo Greda
7.Selo Rotimilja
8.O.Š.”B.Šotra” Crnići
9.Duhanska stanica kod Dumanovca

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šekovići

1.Ženski zatvor
2.SŠC
3.Stanica milicije
4.Motel Loznica
5.Fudbalski stadion
6.Bijela zemlja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Šipovo

1.Staro Šipovo

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Teslić

1.Stadion F.K.”Proleter”
2.Lječilište B.Vrućica
3.MUP- Teslić
4.Radničke barake – Pribinić

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Trebinje

1.Vojni zatvor Tranzit
2.Kasarna

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Tuzla

    Majevica
    Rudarsko odmaraliste – Površnica
    Lovački dom Stara Majevica
    Magacin zadruge – Kovačevo
    Privremeni stanbeni objekat – Potražje
    ”Jojina kafana” na Ban brdu

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Ugljevik

    Hala konfekcije “V.L. Kurjak” – Ugljevik
    Termoelektrana – barake
    Osnovna škola – Ugljevik
    Fabrika obuće “Zenit” – Ugljevik
    O.Š. Stari Ugljevik
    Fabrika Gradnje – Novi Ugljevik
    Zgrada stare općine – Stari Ugljevik
    SSŠ “Ugljevik”
    Stara zgrada rudnika – Stari Ugljevik
    Firma “Gramet” direkcija – Stari Ugljevik
    Rudnik – Bogutovo selo – direkcija
    Kopovi Mezarja

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vareš

    SŠC – Vareš
    Osnovna škola “Vladimir Nazor”
    Zgrada Tehničke škole
    Stanica Vojne policije
    Tehnička škola – Vareš

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Velika Kladuša

    Farma Drmaljevo I
    Valionica Drmaljevo II
    Zgrada C.K. – zatvor
    Zgrada C.K.
    Farma Napeke
    Farma Rašetnin zid
    Farma Ponikve
    Dubrave
    Farma Brezići
    Stari grad

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Višegrad

    Hotel “Bikavac”
    Hotel “Vilina Vlas”
    Objekat hidrocentrale
    Vatrogasni dom
    Kasarna “Požarnica”
    Kasarna “Vardište”
    Kasarna “Uzamnica”
    O.Š. “Hasan VeletovIć”
    O.Š. “Želimir Željic” – Prelevo
    MUP
    Škola za retardiranu djecu – Okolište
    Silos pekare
    Privatne kuće – Dobrun
    SŠC
    Vojni zatvor
    Hamzići
    Rehabilitacioni centar – Jakeš
    O.Š. “Petar Kočić”

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vitez

    Škola G.Večerska
    Dom kulture
    Škola D.Dubravica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Vlasenica

    Igralište – Kasaba
    Pilana – Milići
    Osnovna škola
    Zadružne štale – Piskavice
    SJB
    Hotel “Panorama”
    SJB
    Sala SŠC
    Vojna sportska sala
    Dom kolture – Milići
    Logor Luka
    Farma Pilića – Šošari
    Magacin TO – Sušica

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zavidovići

    Selo Miljevići

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Zvornik

    Škola Kneževići
    Tvornica gline – Karakaj
    TŠC – Karakaj
    Stadion – Divić
    Dom kolture – Čelopek
    Selo Pilice
    Upravna zgrada – Zamlaz
    Tvornica “Alhos”
    Tvornica “Standard” – Karakaj
    DP “Hladnjača” – Karakaj
    Omladinsko naselje – Karakaj
    Sud i stari zatvor – Zamlaz
    DP Novi izvor
    Zatvor
    Sportska hala
    Ciglane
    Dom kulture – Drinjača
    Orahovac Karakaj
    Kuća Salihović Paše – Liplje
    Motel Vidikovac -Divić
    Ekonomija – Čelopek

Podaci o logorima – mjestima zatočenja u općini Žepče

    O.Š. “Perkovići”, Perkovići
    O.Š. “Ljubatovići”, Ljubatovići
    Silos “Nove Trgovine”, Žepče
    Zadružne štale “N.Trgovine”, Žepče
    Osnovna škola – Žepče
    Prodavnica “N.Trgovine”, Bistrica
    Hangari TP”N.Trgovina” Žepče
    Privatne kuće u Ljeskovici
    O.Š.”Papratnica”, Papratnica

Tags: