Misija

Online platforma za globalno okupljanje i kolaboraciju organizacija i pojedinaca radi saradnje i rada na zajednickim ciljevima i pomaganju interesa Republike Bosne i Hercegovine.

Ovdje će se moći pokrenuti inicijative za razne aktivnosti i sadržaje u čemu će moći da učestvuju svi registrovani članovi (pojedinci i organizacije) u cilju postizanja boljeg efekta dotičnog projekta.

Genocid nad RBiH se nastavlja nakon 92-95 oružane agresije na nju. Kriminalci su za zločin nagrađeni sa 49% teritorije RBiH što je u suprotnosti sa međunarodnim zakonom da se zločin genocida mora osuditi i kazniti. Ovdje je zločin nagrađen sa pola teritorije RBiH što je presedan u istoriji međunarodnog prava. Potpisnici Daytona nisu imali mandat da daju svoju saglasnost na podjelu RBiH jer je to suprotno Ustavu RBiH tako da je njihov potpis zakonski ništavan.

Svjedoci smo da je broj raznoraznih organizacija u BiH velika mada nam je zemlja mala. U isto vrijeme većina tih organizacija radi sa malim sredstvima i mogućnostima, na raznim projektima, za koje nisu dovoljno poduprte što financijski, što sa brojnošću. Zasebno, često se nalaze u nemoći svoje situacije da promjene stvari na bolje. Udruživanjem i umrežavanjem raznih organizacija na jednom projektu može da promjeni ove parametre ograničenja i da dovede do boljih uspjeha u ostvarenju željenog cilja dotičnog projekta.

Na primjer, neka organizacija ili pojedinac pokreće akciju za traženje smjenjivanja nekog političkog funckionera koji otvoreno radi protiv interesa BiH i njenih građana. Taj projekat će se postaviti na ovu platformu gdje će je svi ostali članovi moći vidjeti. Članovi ove platforme će moći da izaberu opciju da "pristupe" tom projektu i samim tim sa svojim članstvom uvećaju moć glasa koji se zalaže za pomenutu smjenu u primjeru.

Efekat nije isti kada se za jednu stvar zalaže jedna ogranizacija koja broji nekoliko stotina članova i kada se za to isto zalažu desetine organizacija koje zajedno broje na hiljade članova. Znači to je efekat koji se postiže umrežavanjem raznih organizacija i pojedinaca koji dijele isti cilj ili ideju. Ovim se uvećava mogućnost uspješnog sprovođenja projekta u pitanju.

Registracijom nemate nikakve obaveze. Kada se neki od projekata pojavi od nekog registranta (ili vas), svima ostalima će biti ponuđena opcija da podrže taj projekat time što će kliknuti na "podržavam" ili "ne podržavam" dotični projekat i njihovo članstvo će se, ili se neće, ubrojati u podršku tog projekta.

Registrujte se da se i vaš glas ubroji kada bude trebalo!

Registrovati se možete ovdje.